Keemiline puhastus

Keemiline puhastus on meetod, mille puhul rõivaste või teiste tekstiilesemete puhastamiseks kasutatakse töölahusena vee asemel perkloori. Lahustiga puhastamisel ei tõmbu tekstiilkiud kokku ning samuti ei kortsu. Lahusti ja sobivate abiainete koostoimes eemalduvad sellised plekid, mida vesipesu meetodil ei õnnestu eemaldada.