Teenuse osutamise tingimused

   Teenuse eest tasumisega kinnitab Klient, et on tutuvunud ja nõustub teenuse pakkuja tingimustega, mis asuvad kõikides müügiesindustes ja kodulel www.kliin.ee


Teenuse üldtingimused:

 • ·         Teenuste osutamise hinnakirjas olev hind kehtib pesumajja toodud toodetele mille maksumus ei ületa 400 EUR-i. Kui toode on kallim kui 400 EUR, peab klient sellest teavitama klienditeenindajat, kes otsustab, kas toode võetakse vastu või ei. Kalliste toodete puhul kehtib kokkuleppehind. Kui toote vastuvõtmisel on näha, et see on tugevasti määrdunud või puhastamise käigus ilmnevad varjatud defektid või plekid, mis tavapesemise käigus ei eemaldunud, siis on teenuse pakkujal  õigus lisada teenuse hinnale eritöötlustasu kuni 100% tavateenuse hinnast või lepitakse kokku täiendav hind. Kui kokkulepet ei saavutata, siis on teenusepakkujal õigus keelduda toote edasisest puhastamisest. Kui toode ei lähe eritöötluse tulemusel  puhataks, siis eritöötlustasu ei võeta.
 • ·         Üldjuhul on teenuse osutamise aeg 72 tundi või tähtaeg lepitakse kliendiga eraldi kokku, välja arvatud kampaaniate perioodid, sel juhul võib teenuse osutamise aeg olla kuni 30 tööpäeva. Kui toode on puhastatud saadetakse teade sms sõnumiga kliendi telefonile. Juhul kui klient ei ole sõnumit 7 päeva jooksul saanud peaks ta pesumajaga ühendust võtma, sest esineb olukordi, kui meist mitte olenevatel põhjustel sms teavitus ei jõua kliendini.
 • ·         Valmis tooteid hoiame tasuta kuni 30 päeva alates kättesaamise tähtajast, edasi rakendub hoiustamise tasu 1 EUR päevas. Kui toote kättesaamise tähtajast on möödunud 6 kuud, siis toode kas hävitatakse või annetatakse heategevuseks.
 • ·         Meie klientide paremaks teenindamiseks klienditeenindus salvestatakse.
 • ·         Teenusepakkuja ei garanteeri kõikide plekkide eemaldumist. Kui toode ei lähe puhtaks, siis tavapuhastamise eest raha ei tagastata.
 • ·         Kaalutooted kaalutakse vastuvõtmisel ja pestakse iga kliendi pesu eraldi, sellest tulenevalt on kliendil kohustus kaalutooted sorteerida (sirg- ja segapesu) värvide järgi eeldusel, et neid on võimalik koos pesta. Kui kliendil puudub see oskus, siis teavitab sellest vastuvõtjat ja pesud sorteeritakse koos vastuvõtjaga. Sorteerimata pesu pestakse koos . Teenuse pakkuja ei vastuta sirg- ja segapesu pesemisel värvi andvate toodete eest, mis ühtlasi võivad rikkuda kogu pesu. Sirg- ja segapesu hinna arvestamisel on lähtutud, et ühte masinasse pandava pesu arvestuslik miinimum kogus on 3 kg, seega ühe masina miinimum hind on 3 kg hind. 
 • ·         Käsipesu lubava hooldusjuhendi korral tehakse toodetele masinpesu seadme tootja poolt valmistatud käsipesuprogrammiga.
 • ·         Soovitame vastuvõetud riided kontrollida kätte saamisel ja pretensioonid esitada koheselt. Kliendile on teada, et hilisemate pretensioonide rahuldamine on oluliselt raskendatud, kuivõrd reeglina pole Kliendil võimalik tõendada, et ta pole riideeset vahepeal täiendavalt ekspluateerinud

 

Keemiline puhastus

 • ·         Keemiline puhastus on meetod, mille puhul rõivaste või teiste tekstiilesemete puhastamiseks kasutatakse töölahusena vee asemel perklooretüleeni. Lahustiga puhastamisel ei tõmbu tekstiilkiud kokku ning samuti ei kortsu. Seetõttu on keemiline puhastus hädavajalik eelkõige mitmest erinevast materjalist valmistatud rõivaste puhul nagu mantlid, ülikonnad, kostüümid. Lahusti ja sobivate abiainete koostoimes eemalduvad sellised plekid, mida vesipesu meetodil ei õnnestu eemaldada.

 

Pesu pesemine

 • ·         Teostame pesuteenust hinnakirjas toodud esemetele. Riideid tehakse erinevatest materjalidest, iga materjal vajab spetsiaalset lähenemist ning teadmisi. Meie töötajad on professionaalsed ning omaala spetsialistid.
 • ·         Pakume pesu pesemist täislahendusena. Pesemisteenus sisaldab :
 • ·         Vajadusel plekkide eemaldamist
 • ·         Vajadusel triikimist
 • ·         Komplekteerimist ning pakendamist

        NB! Pestud pesu palun mitte jätta kilekotti, sest kuivatuse käigus ei pruugi kogu niiskus eemalduda ja see võib põhjustada hallitust

 

Tööriiete pesemine

 • ·         Tööriideid tuleb hooldada järjepidevalt, nii pikeneb riiete eluiga.. Igapäevaselt kasutuses olevaid tööriideid tuleb puhastada vähemalt kord nädalas. Sellega garanteeritakse tööriiete kandja mugavus, puhtus ning hea tervis.

 

Iseteenindus / Selvepesu

 • ·         Meie pesumajades on teil võimalik soovi korral ise oma pesu pesta ja kuivatada.Iseteenindusega saab klient kasutada pesumajas iseteenindus-masinaid, lisaks on meie pooltprofessionaalne nõu ning pesuks vajalikud pesuained  ja  pesuloputusvahend. Vajadusel juhendab teid teenindaja ja aitab masina käivitada.
 • ·         Keskmine pesutsükli pikkus on 35 minutit, kuivatus 20 minutit. Lisaks saate valida täiendava eelpesu, loputuse või tsentrifuugi. Sel ajal saate lugeda ajalehte meie puhkenurgas.

 

Olukorrad kus teenuse osutaja vastutus on piiratud:

 • ·         Tuues puhastusse oma riideeseme, annab Klient enesele aru, et tegemist on kasutatud asjaga ja peale puhastust ei saa Klient endale tagasi riideeset, mis on uus. Tagasi saadakse kasutatud riideese, mis on puhastatud.
 • ·         Kuigi kasutame teenuse osutamisel parimat kättesaadavat tehnoloogiat, ei pruugi kõik plekid tootelt selle käigus eemalduda. Parima tulemuse saame, kui kliendi poolt antav teave plekkide tekkimise asjaolude kohta on tõene. Oluline on anda plekkide tekkimise asjaolude kohta õiget infot!
 • ·         Oluline on teada, et puhastamisele toodud riideese amortiseerub ka puhastamise käigus. Iga riideesemega tehtav toiming mõjutab riideeset. Tuues riideeseme puhastusse, Klient soovib sellist mõjutust ning arvestab sellega.
 • ·         Riideeseme materjali eelneval puhastamisel ja töötlemisel tekkinud kahjustuste (plekieemaldamine, puhastamine, triikimine, kuivatamine, pesemine) puhul ei ole võimalik kindlaks teha eelneva töötlemise ulatust, mahtu ja kasutatud aineid, mistõttu ei ole võimalik tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Riidese võib jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
 • ·         Hoiatame, et teenuse osutamise käigus võivad tootel olevad lukud, lukuotsikud, nööbid, trukid ja teised aksessuaarid puruneda või kahjustuda. Nende puhul on teadmata nende amortisatsiooni aste, kasutatud materjali keemiline koostis, keskkond, millises need on viibinud, kasutamise tihedusest tingitud kulumisaste ja vanuseline iseärasus. Seetõttu ei ole võimalik tagada nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste õiget reaktsiooni puhastamisele, nende puhastumist nõutaval viisil ning nad võivad rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks ja/või eemalduda riideesemelt.. Toote tootja peab tagama, et tootele paigaldatud lisad kannatavad toote tootja poolt lubatud hoolduseks kasutatavat tehnoloogilist protsessi.

 

 • Vaipade pesemine

 • ·         Soovitame vaipa või vaipkatet puhastada vähemalt 1 kord aastas. Meie teostame märgpesu, mis eemaldab vaipadelt mustuse, mida tolmuimeja ei suuda.
 • ·         Teostame pehme põhjaga vaipade puhastust.
 • ·         Puhastusse toodud vaibad peavad olema klopitud.

 

 • Kuna reeglina vaipadel puuduvad tootja poolsed hooldusjuhised, siis puhastame vaipu vaid kliendi omal vastutusel!

 

 • Millega peab teenuse tellija arvestama

 • ·         NB! Vaipadele keemilist- või vesipesu teostame pesumasinatega. Teenuse tellija võtab riski, et vaiba pesemisprotsessi käigus võib tekkida tootel kahjustusi (rebenemine, kokkutõmbumine, värvi muutus või mõni muu ettenägematu kahjustus). Sellisel juhul on tegemist kas tootmise varjatud defektiga või ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustusega ja selle eest teenuse pakkuja ei vastuta.
 • ·         Kuigi kasutame teenuse osutamisel parimat kättesaadavat tehnoloogiat, ei pruugi kõik plekid tootelt selle käigus eemalduda. Parima tulemuse saame, kui kliendi poolt antav teave plekkide tekkimise asjaolude kohta on tõene.
 • ·         Kõiki  plekke ja ebameeldivaid lõhnu ei ole võimalik eemaldada;
 • ·         vaibad võivad värvi anda;
 • ·         võib esile tulla varjatud defekte, mis on vastuvõtmisel määrdunud vaibal raskesti tuvastatavad, nagu kerged põletusjäljed ja muud väiksemad mehhaanilised kahjustused;
 • ·         võib tekkida defekte, mis on tingitud varasemast puhastusest või selle katsest;
 • ·         puhastatud vaibal paistavad plekid alati paremini silma kui määrdunud vaibal;
 • ·         värviliste küünalde vahast võib vaip värvuda;
 • ·         hallituse plekid võivad mitte eemalduda;
 • ·         vaiba ääred võivad narmastuda;
 • ·         vaipade valged narmad võivad jääda hallikaks või kollakaks,  ekspluatatsiooni käigus rabedaks muutunud narmad võivad eemalduda;
 • ·         liimitud alusäärega vaibad mis vajavad keemilist puhastust võib seoses liimi eemaldumisega alusäär lahti tulla; võivad tõmbuda kokku, ääred võivad keerduda lokki;
 • ·         niidid võivad rebeneda, kui need on eelnevalt kahjustatud ekspluatatsiooni käigus;
 • ·         puuvillaste vaipade ühendusniidid võivad pesus puruneda, kui nad on muutunud ekspluatatsiooni käigus rabedaks.

 

Liimpõhjal, Tafting, Rüüsvaibad

 • ·         liimpõhi võib eemalduda (eriti ääred);
 • ·         vaip võib kaotada vormi;
 • ·         liimi võib hakata jätkuvalt pudenema ka pärast puhastust;
 • ·         põimitud rüüslõngad võivad hakata otstest hargnema;
 • ·         kõrge narmaga vaipadel vaibaaluspinda ei pruugi olla võimalik saada puhtaks;
 • ·         villastel vaipadel pleki eemaldamisel võivad jääda randid, mis on seotud põhjaliimi lahustumisega;

 

Kummipõhjaga vaibad

 • ·         ekspluatatsiooni käigus rabedaks muutunud kummipõhi võib puruneda ning osaliselt või täielikult eemalduda

Ohud mis võivad tekkida vaipade keemilise- või vesipesu teostamise käigus:

 • ·         Puhastusse toodud vaibad peavad olema klopitud.
 • ·         Plekid võivad mitte eemalduda ja tootel võivad tekkida kahjustused ( rebenemine, kokkutõmbumine, värvi muutus või mõni muu ettenägematu kahjustus). Tegemist võib olla toote varjatud defektiga või ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustusega.
 • ·         ebameeldiva lõhna mitte eemaldumine
 • ·         värvi eemaldumine või värvi muutus
 • ·         küünlavaha mis on sattunud vaibale, eriti värviline, võib muuta toote värvi
 • ·         liimitud alusega vaipadel võib liim eemalduda ja vaip võib kaotada vormi. Võib jätkuda ka liimi pudenemine
 • ·         kõrge narmastega vaipadel ei ole võimalik aluspinda puhtaks saada.

 

Pesemisteenuse OÜ ei vastuta:

 • ·         Taskusse unustatud esemete ja nende poolt tekitatud kahjustuste eest
 • ·         Toote kahjustumise eest kui tootja on paigaldanud  valed hooldusjuhised.
 • ·         Ilma  hooldusjuhendita toote annab omanik hooldusse omal vastutusel

Pesumajast toodud esemed, vaibad ja pesud palume võtta kilekotist välja, sest nendesse võib jääda jääkniiskust, mis võib põhjustada hallituse teket.

 

Meeldivat koostööd soovides

KLIIN