Teenuste osutamise tingimused

Teenuse üldtingimused

Teenuste osutamise hinnakirjas olev hind kehtib pesumajja toodud toodetele, mille maksumus ei ületa 400 €. Kui toode on kallim kui 400 €, peab klient sellest teavitama klienditeenindajat, kes otsustab, kas toode võetakse vastu või ei. Kalliste toodete puhul kehtib kokkuleppehind. Kui toote vastuvõtmisel on näha, et see on tugevasti määrdunud või puhastamise käigus võivad ilmneda varjatud defektid või plekid, mis tavapesemise käigus ei eemaldunud, siis on teenusepakkujal õigus lisada teenuse hinnale eritöötlustasu kuni 100% tavateenuse hinnast või lepitakse kokku täiendav hind. Kui kokkulepet ei saavutata, siis on teenusepakkujal õigus keelduda toote puhastamisest. Kui toode ei lähe eritöötluse tulemusel puhtaks, siis eritöötlustasu ei võeta. Teenuse pakkuja hoiatab, et eritöötluse käigus võib toote kangas muuta värvi!

Enne puhastusse toomist peab klient enda rõivaste taskud tegema tühjaks, teenuse pakkuja ei vastutata nende esemete poolt tekitatud kahjude eest. Teenusepakkuja ei garanteeri kõikide plekkide eemaldumist. Kui toode ei lähe puhtaks, siis tavapuhastamise eest raha ei tagastata.

Kaalutooted kaalutakse vastuvõtmisel ja iga kliendi pesu pestakse eraldi. Sellest tulenevalt on kliendil kohustus kaalutooted sorteerida (sirg- ja segapesu) värvide järgi eeldusel, et neid on võimalik koos pesta. Kui kliendil puudub see oskus, siis teavitab ta sellest vastuvõtjat ja pesud sorteeritakse koos vastuvõtjaga. Sorteerimata pesu pestakse koos. Teenusepakkuja ei vastuta sirg- ja segapesu pesemisel värvi andvate toodete eest, mis võivad ühtlasi rikkuda kogu pesu. Sirg- ja segapesu hinna arvestamisel lähtutakse, et ühte masinasse pandava pesu arvestuslik miinimumkogus on 4 kg, seega ühe masina miinimumhind on 4 kg hind. 

Käsipesu lubava hooldusjuhendi korral tehakse toodetele masinpesu seadme tootja poolt ettenähtud käsipesuprogrammiga.

Soovitame vastuvõetud riided kontrollida kättesaamisel ja pretensioonid esitada kohe. Kliendile on teada, et hilisemate pretensioonide rahuldamine on oluliselt raskendatud, kuivõrd reeglina pole Kliendil võimalik tõendada, et ta pole riideeset vahepeal kasutanud, mis võis riideesemele uued puudused tekitada.

Üldjuhul on teenuse osutamise aeg 72 tundi. Võimalik on ka, et kliendiga lepitakse tähtaeg eraldi kokku. See ei kehti kampaaniaperioodidel. Kampaaniaperioodil võib teenuse osutamise aeg olla kuni 30 tööpäeva. Kui toode on puhastatud, saadetakse teade SMS-iga kliendi kontaktnumbrile. Juhul kui klient ei ole sõnumit 7 päeva jooksul saanud, tuleks pesumajaga ühendust võtta, sest esineb olukordi, kui meist mitteolenevatel põhjustel SMS-teavitus kliendini ei jõua.
Valmis tooteid hoiustame tasuta kuni 30 päeva alates kättesaamise tähtajast, edasi rakendub hoiustamise tasu 1 € päevas. Kui toote kättesaamise tähtajast on möödunud 6 kuud, siis toode kas hävitatakse või annetatakse heategevuseks.

Klientide paremaks teenindamiseks on meil helisalvestamist võimaldav videovalve, eesmärgiga kasutada neid salvestusi Poolte esitatud tahteavalduste tõendamiseks ning vara ja töötajate kaitsmiseks.  Salvestusi kasutatakse vaid vajaduse tekkimisel ja neid ei säilitata kauem kui 30 kalendripäeva.

Kliendikaart

Kliendikaart annab õiguse saada Kliini pesumajades püsikliendisoodustust vähemalt 10% teenuse hinnast ja kampaaniate korral kampaaniasoodustuse. Kampaaniasoodustus rakendub teenuse tavahinnast.

Kliendikaardi ankeedi täitmisega kinnitab Klient, et on tutvunud ja nõustub meie teenuse osutamise tingimustega. Lisaks nõustub Klient, et talle saadetakse informatsiooni teenuse valmimise ja meie ettevõtte eripakkumiste kohta. Kui Klient kasutab pesumaja teenust ilma kliendikaardita, kuid tellib SMS-teavituse teenuse valmimise kohta, siis annab ta sellega ühtlasi nõusoleku meie kliendibaasiga liitumiseks ning see võimaldab tal saada perioodilist informatsiooni meie teenuste kohta. Kliendikaart on tasuline ja maksab 3,50 €. Kaart on personaalne ja seda ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele.

Olukorrad, kus teenusepakkuja vastutus on piiratud

Tuues oma riideeseme puhastusse, annab Klient enesele aru, et tegemist on kasutatud asjaga ja peale puhastust ei saa Klient endale tagasi riideeset, mis on uus. Tagasi saadakse kasutatud riideese, mis on puhastatud.

Riideesemete tootjad on kasutatavate materjalide tootmisel ja töötlemisel väga spetsiifilised, mistõttu ei ole tootja juhise puudumisel või toodetele paigaldatud ebaõige juhise puhul võimalik alati tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Sellest võib riideese jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.

Pesujuhendi puudumisel (ära lõigatud, hävinenud, loetamatu) puhastatakse ese 100% kliendi enda vastutusel.

Nööpide, trukkide, lukkude lukuotsikute, pannalde, liimitud- õmmeldud-, tikitud-, või triigitud kaunistuste puhul on teadmata nende amortisatsiooni aste,  keskkond, millises need on viibinud, kasutamise tihedusest tingitud kulumisaste ja vanuselineiseärasus. Seetõttu ei ole võimalik tagada nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud-, või triigitud kaunistuste õiget reaktsiooni puhastamisele, nende puhastamist nõutaval viisil ning nad võivad rikneda ja/või muutuda kasutamiskõlbmatuks ja/või eemalduda riideesemalt

Kuigi kasutame teenuse osutamisel parimat kättesaadavat tehnoloogiat, ei pruugi kõik plekid tootelt selle käigus eemalduda. Parima tulemuse saame, kui klient annab plekkide tekkimise asjaolude kohta tõest teavet. See on väga oluline!
Oluline on teada, et puhastamisele toodud riideese amortiseerub ka puhastamise käigus. Iga riideesemega tehtav toiming mõjutab seda, sellest tulenevalt võib toimuda värvitooni muutus, olenevalt kasutamisest võivad tekkida õmbluste rebendid,  võib kaotada kohevuse (mahulised katted, vatiini- ja sulejoped või   -mantlid). See oht suureneb iga pesuga. Tuues riideeseme puhastusse, on Klient teadlik sellistest mõjutustest ja arvestab nendega.
Riideeseme materjali eelneval puhastamisel ja töötlemisel tekkinud kahjustuste (plekieemaldus, puhastamine, triikimine, kuivatamine, pesemine) puhul ei ole võimalik kindlaks teha eelneva töötlemise ulatust, mahtu ja kasutatud aineid, mistõttu ei ole võimalik tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Riideese võib jääda puhastamata ja/või saada rikutud ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
Hoiatame, et teenuse osutamise käigus võivad tootel olevad lukud, lukuotsikud, nööbid, trukid ja teised aksessuaarid puruneda või kahjustuda. Nende puhul on teadmata nende amortisatsiooni aste, kasutatud materjali koostis, keskkond, milles need on viibinud, kasutamise tihedusest tingitud kulumisaste ja vanus. Seetõttu ei ole võimalik tagada nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste õiget reaktsiooni puhastamisele, nende puhastumist nõutaval viisil ning nad võivad saada rikutud ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks ja/või riideesemelt eemalduda. Toote tootja peab tagama, et tootele paigaldatud lisad kannatavad tootja poolt lubatud hoolduseks kasutatavat tehnoloogilist protsessi. Kui tootjapoolne garantii (2 aastat) on möödas, siis läheb risk üle toote omanikule.
Pesumaja ei vastuta taskusse unustatud esemete ja nendele või nende poolt tekitatud kahjustuste eest.

Alljärgnevad tooted antakse hooldusesse ainult kliendi enda vastutusel:

 1. Pruutkleidid
 2. Madratsikatted
 3. Padjad, tekid
 4. Kardinad (õhukesed, külgkardinad)
 5. Igat tüüpi vaibad
 6. Tooted, millel puuduvad tootjapoolne hooldusjuhis
 7. Iseteeninduse masinate kasutamine

 

Pesemisteenuse OÜ ei vastuta:

 • taskusse unustatud esemete ja nende poolt tekitatud kahjustuste eest
 • toote kahjustumise eest, kui tootja on paigaldanud valed hooldusjuhised

Pesu hooldusjuhend on A&O. Ilma hooldusjuhendita toote annab omanik hooldusse omal vastutusel.

Pesumajast toodud esemed, vaibad ja pesud palume võtta kilekotist välja, sest nendesse võib jääda jääkniiskust, mis võib põhjustada hallituse teket.

Keemiline puhastus

Keemiline puhastus on riiete puhastusmeetod, mille puhul kasutatakse rõivaste ja teiste tekstiilide puhastamiseks töölahusena vee asemel perklooretüleeni lahust. Seda nimetatakse kuivpuhastuseks (dry clean).

Keemilist pesu kasutatakse eelkõige mitmest erinevast materjalist valmistatud rõivaesemete (kostüümid, ülikonnad, mantlid jne) või muude analoogsete toodete puhastuseks. Toote tootja otsustab, millist tehnoloogiat võib toote hooldamisel kasutada, kui tootja on hooldusjuhendisse kirjutanud dry clean või märgid O, P, W, F – siis on tooteid soovitatav hooldada keemilise puhastuse tehnoloogiat kasutades. Lahusti ja sobivate abiainete koostoimes eemalduvad sellised plekid, mida vesipesu meetodil ei õnnestu eemaldada.

Selle tehnoloogia kasutamisel esinevad samad ohud nagu vesipesu korral. Iga hooldus on kangale kulu ja selle tulemusena võivad esile tulla toote varjatud või kulumisest tingitud defektid. Tootele lisatud aksessuaarid võivad saada kahjustada (lukutilad, nööbid, täiendavad kaunistused jne). Selliste defektide ilmnemine ei ole seotud pesemistehnoloogia rikkumisega, vaid eelpool nimetatud põhjustega. Tootel võib esineda värvitooni muutuseid, seetõttu soovitame hooldusesse tuua kogu komplekti (kapuuts, vöö jne), kuna värvitooni muutuste tõttu võib toote kui terviku kasutamine olla häiritud.

Pesu pesemine

Pesu pesemine ehk vesipesu sobib voodipesu, tekkide, patjade, madratsikatete ja erinevate rõivaesemete hooldamiseks. Teadmiseks kliendile: iga hooldus on kangale kulu ja selle tulemusena võivad esile tulla toote varjatud või kulumisest tingitud defektid. Selliste defektide ilmnemine ei ole seotud pesemistehnoloogia rikkumisega, vaid eelpool nimetatud põhjustega. Selliseid defekte ilmneb kõige enam rõivaste külge paigaldatud aksessuaaridel (lisatud kaunistused, lukkude tilad, teisest materjalist äärised jne), samuti võib tekkida värvitooni muutus. Erandkorras võib tekkida ka õmbluste rebenemist. Vatiini- ja sulejopede ning -mantlite pesemisel peab arvestama, et iga pesuga kaotab toode oma kohevust. Seda põhjustab ka toote ekspluatatsiooni intensiivsus ja see, kuidas toodet on kasutatud ja hoitud.

Pesemisteenust pakume täislahendusena, selles sisalduvad järgmised teenused.

 • Pesu pesemine,
 • triikimine,
 • komplekteerimine ja pakendamine,
 • vajadusel ka täiendav plekkide eemaldamine või valgendamine.

 

Plekkide eemaldamise või valgendamise teenus tellitakse täiendavalt juurde (eritöötlus).

NB! Pestud pesu palume mitte jätta kilekotti, sest kuivatuse käigus ei pruugi kogu niiskus eemalduda ja see võib põhjustada hallitust!

Patjade, tekkide ja katete pesemine

Hinnakirjas toodud hind sisaldab toote tavahooldust. Nende toodete hooldamisel peab klient arvestama, et olenevalt kasutamise intensiivsusest ja toote valmistamisel kasutatud materjalidest, ei eemaldu kõik plekid. Soovides eritöötlust (valgendust), võib tootel esineda värvimuutust ja külge jääda eritöötlusainete spetsiifiline lõhn. Sellega peab klient arvestama. Eritöötluse eest peab klient lisaks tasuma 50-100% (olenevalt määrdumise astmest) tavahoolduse hinnast. Olenemata toote hooldusjuhisest, tuleb arvestada, et iga pesu põhjustab tootele kulumist, mille käigus võib  toodetel esineda rebenemisi (eriti patjadel), värvi muutust. Sellises olukorras on teenusepakkuja vastutus piiratud. Tekkide ja katete pesemisel peab klient arvestama, et toote mõõdud võivad väheneda, kuna see oleneb toote materjalide omadustest. Kui tootel puudub hooldusjuhis, siis peseb klient toodet enda vastutusel ja teenindaja selleks eraldi nõusolekut ei küsi.

Tööriiete pesu

Tööriiete pesu on oluline, sest riideid tuleb hooldada järjepidevalt, nii pikeneb riiete eluiga. Igapäevaselt kasutuses olevaid tööriideid tuleb puhastada vastavalt kasutusintensiivsusele, kuid mitte vähem kui kord nädalas. Sellega garanteeritakse tööriiete kandja mugavus, puhtus ning hea tervis. Tööriiete puhastus, olgu selleks jopede pesu või ülikondade puhastus, on tavapärasest pesupesemisest küllaltki erinev ja nõuab seetõttu professionaalset lähenemist. Tööriiete hooldamisel tuleb arvestada, et nende kasutamine on tunduvalt intensiivsem tavariietest ja sellest tulenevalt ei anna nende puhastamine alati loodetud tulemust. Mida sagedamini tööriideid puhastatakse, seda suurem tõenäosus on saada ootustele vastav tulemus.

Selvepesula ehk iseteeninduspesumaja

Selvepesulas ehk iseteeninduspesumajas saate ise oma riideid pesta ja kuivatada. Klient on teadlik, et iseteeninduspesumaja kasutamine toimub enda vastutusel.  

Selvepesula masinatesse doseeritakse pesuained ja loputusvahendid automaatselt, enda vahendite kasutamine ei ole lubatud.

Pesumasinatel on neli pesemisprogrammi (pesu 65 °C, 40 °C, 30 °C ja õrnpesu 30°C). Lisaks on võimalik valida eelpesu, täiendavat loputust ja tsentrifuugi. Pesuained doseeritakse vastavalt valitud pesuprogrammile. 

Kuivatada saab kolme eri programmiga (60 °C, 50 °C või 35 °C) maksimaalse kestvusega kuni 1,5 tundi.

Selvepesulas ei tohi pesta vaipu ja tugevalt määrdunud või karvaseid riideid, sest nende pesemine võib kahjustada järgmise kliendi pesu. Masinate kasutusjuhendid asuvad masinate kohal. Küsimuste korral pöörduge meie klienditeenindajate poole. 

Teenuse pakkumiseks on meil:

Kliini pesumaja Tartus pakub kaheksa pesumasinat mahutavusega 8 kg. Lisaks on Tartu selvepesulas kolm kuivatit mahutavusega 17 kg.

Kliini pesumaja Pärnus pakub viis pesumasinat mahutavusega 8 kg ja viis masinat mahutavusega 5 kg. Lisaks on Pärnu selvepesulas kaks kuivatit mahutavusega 17 kg ja viis kuivatit mahutavusega 5 kg.

Ooteajal saate meie puhkenurgas lugeda ajalehti ja ajakirju.

Vaipade puhastamine ja pesemine

Vaipade puhastamine ja pesemine

Vaipade puhastus tuleb teha vaipadele vähemalt kord aastas. Vaiba regulaarne puhastamine tagab vaibale pikaajalise eluea ja hea väljanägemise. Puhastame ka pehmepõhjalisi vaipu. Märgpesu eemaldab vaibalt mustuse, mida tolmuimeja ei suuda.

NB! Vaipu puhastame ainult kliendi enda vastutusel. Teenuse tellija võtab riski, et vaiba pesemisprotsessi käigus võivad tekkida kahjustused (rebenemine, kokku tõmbumine, värvi muutus või mõni muu ettenägematu kahjustus). Sellisel juhul on tegemist kas tootmise varjatud defektiga või ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustusega ja selle eest teenusepakkuja ei vastuta.

Puhastusse toodud vaibad peavad olema klopitud.

Millega peab teenuse tellija arvestama

Kuigi kasutame teenuse osutamisel parimat kättesaadavat tehnoloogiat, ei pruugi kõik plekid tootelt selle käigus eemalduda. Parima tulemuse saame, kui klient annab plekkide tekkimise asjaolude kohta tõest teavet.

Oluline on teada, et:

 • kõiki  plekke ja ebameeldivaid lõhnu ei ole võimalik eemaldada;
 • vaibad võivad värvi anda;
 • võib esile tulla varjatud defekte, mis on vastuvõtmisel määrdunud vaibal raskesti tuvastatavad nagu kerged põletusjäljed ja muud väiksemad mehhaanilised kahjustused;
 • võib tekkida defekte, mis on tingitud varasemast puhastusest või puhastuskatsest;
 • puhastatud vaibal paistavad plekid alati paremini silma kui määrdunud vaibal;
 • värviliste küünalde vaha võib põhjustada vaiba värvumist;
 • hallituse plekid ei pruugi olla eemaldatavad;
 • vaiba ääred võivad narmastuda;
 • vaipade valged narmad võivad jääda hallikaks või kollakaks, ekspluatatsiooni käigus rabedaks muutunud narmad võivad eemalduda;
 • liimitud alusäärega vaipadel, mis vajavad keemilist puhastust, võib liimi eemaldumise tõttu alusäär lahti tulla;
 • vaibad võivad kokku tõmbuda, ääred võivad keerduda;
 • niidid võivad rebeneda, kui need on eelnevalt ekspluatatsiooni käigus kahjustada saanud;
 • puuvillaste vaipade ühendusniidid võivad pesus puruneda, kui nad on ekspluatatsiooni käigus rabedaks muutunud.

Liimpõhjal, tafting, rüüsvaibad

 • liimpõhi võib eemalduda (eriti äärtest);
 • vaip võib kaotada vormi;
 • liimi võib jätkuvalt pudeneda ka pärast puhastust;
 • põimitud rüüslõngad võivad hakata otstest hargnema;
 • kõrge narmaga vaipadel ei pruugi vaiba aluspinda puhtaks saada;
 • villastelt vaipadelt pleki eemaldamisel võivad põhjaliimi lahustumise tõttu jääda randid;

Kummipõhjaga vaibad

Ekspluatatsiooni käigus rabedaks muutunud kummipõhi võib puruneda ning osaliselt või täielikult eemalduda.

Meeldivat koostööd soovides

KLIIN