Terms of service

General Terms of Service

Teenuste osutamise hinnakirjas olev hind kehtib pesumajja toodud toodetele, mille maksumus ei ületa 400 €. Kui toode on kallim kui 400 €, peab klient sellest teavitama klienditeenindajat, kes otsustab, kas toode võetakse vastu või ei. Kalliste toodete puhul kehtib kokkuleppehind. Kui toote vastuvõtmisel on näha, et see on tugevasti määrdunud või puhastamise käigus võivad ilmneda varjatud defektid või plekid, mis tavapesemise käigus ei eemaldunud, siis on teenusepakkujal õigus lisada teenuse hinnale eritöötlustasu kuni 100% tavateenuse hinnast või lepitakse kokku täiendav hind. Kui kokkulepet ei saavutata, siis on teenusepakkujal õigus keelduda toote puhastamisest. Kui toode ei lähe eritöötluse tulemusel puhtaks, siis eritöötlustasu ei võeta. Teenuse pakkuja hoiatab, et eritöötluse käigus võib toote kangas muuta värvi!

Enne puhastusse toomist peab klient enda rõivaste taskud tegema tühjaks, teenuse pakkuja ei vastutata nende esemete poolt tekitatud kahjude eest. Teenusepakkuja ei garanteeri kõikide plekkide eemaldumist. Kui toode ei lähe puhtaks, siis tavapuhastamise eest raha ei tagastata.

Kaalutooted kaalutakse vastuvõtmisel ja iga kliendi pesu pestakse eraldi. Sellest tulenevalt on kliendil kohustus kaalutooted sorteerida (sirg- ja segapesu) värvide järgi eeldusel, et neid on võimalik koos pesta. Kui kliendil puudub see oskus, siis teavitab ta sellest vastuvõtjat ja pesud sorteeritakse koos vastuvõtjaga. Sorteerimata pesu pestakse koos. Teenusepakkuja ei vastuta sirg- ja segapesu pesemisel värvi andvate toodete eest, mis võivad ühtlasi rikkuda kogu pesu. Sirg- ja segapesu hinna arvestamisel lähtutakse, et ühte masinasse pandava pesu arvestuslik miinimumkogus on 4 kg, seega ühe masina miinimumhind on 4 kg hind. 

In the case of a maintenance manual that allows hand washing, the products are machine washed using a hand-washing programme installed by the appliance manufacturer.

We recommend that you check the received clothes upon receipt and submit claims immediately. The customer is aware that the satisfactory result of later claims is considerably more difficult, because the customer cannot prove that they have not further used the item of clothing in the meantime and as a result these deficiencies may have arisen.

Üldjuhul on teenuse osutamise aeg 72 tundi. Võimalik on ka, et kliendiga lepitakse tähtaeg eraldi kokku. See ei kehti kampaaniaperioodidel. Kampaaniaperioodil võib teenuse osutamise aeg olla kuni 30 tööpäeva. Kui toode on puhastatud, saadetakse teade SMS-iga kliendi kontaktnumbrile. Juhul kui klient ei ole sõnumit 7 päeva jooksul saanud, tuleks pesumajaga ühendust võtta, sest esineb olukordi, kui meist mitteolenevatel põhjustel SMS-teavitus kliendini ei jõua.
Valmis tooteid hoiustame tasuta kuni 30 päeva alates kättesaamise tähtajast, edasi rakendub hoiustamise tasu 1 € päevas. Kui toote kättesaamise tähtajast on möödunud 6 kuud, siis toode kas hävitatakse või annetatakse heategevuseks.

Klientide paremaks teenindamiseks on meil helisalvestamist võimaldav videovalve, eesmärgiga kasutada neid salvestusi Poolte esitatud tahteavalduste tõendamiseks ning vara ja töötajate kaitsmiseks.  Salvestusi kasutatakse vaid vajaduse tekkimisel ja neid ei säilitata kauem kui 30 kalendripäeva.

Loyalty card

The loyalty card gives the customer the right to receive a regular discount of at least 10% of the price of the service in Kliin laundries and campaign discounts. The campaign discount is given from the regular price of the service.

Kliendikaardi ankeedi täitmisega kinnitab Klient, et on tutvunud ja nõustub meie teenuse osutamise tingimustega. Lisaks nõustub Klient, et talle saadetakse informatsiooni teenuse valmimise ja meie ettevõtte eripakkumiste kohta. Kui Klient kasutab pesumaja teenust ilma kliendikaardita, kuid tellib SMS-teavituse teenuse valmimise kohta, siis annab ta sellega ühtlasi nõusoleku meie kliendibaasiga liitumiseks ning see võimaldab tal saada perioodilist informatsiooni meie teenuste kohta. Kliendikaart on tasuline ja maksab 3,50 €. Kaart on personaalne ja seda ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele.

Situations where the liability of the service provider is limited

When bringing in an item of clothing for cleaning, the customer accepts that it is a used item and after cleaning that the customer does not receive a new item in return. You will receive a cleaned but used clothing item.

Riideesemete tootjad on kasutatavate materjalide tootmisel ja töötlemisel väga spetsiifilised, mistõttu ei ole tootja juhise puudumisel või toodetele paigaldatud ebaõige juhise puhul võimalik alati tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Sellest võib riideese jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.

Pesujuhendi puudumisel (ära lõigatud, hävinenud, loetamatu) puhastatakse ese 100% kliendi enda vastutusel.

Nööpide, trukkide, lukkude lukuotsikute, pannalde, liimitud- õmmeldud-, tikitud-, või triigitud kaunistuste puhul on teadmata nende amortisatsiooni aste,  keskkond, millises need on viibinud, kasutamise tihedusest tingitud kulumisaste ja vanuselineiseärasus. Seetõttu ei ole võimalik tagada nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud-, või triigitud kaunistuste õiget reaktsiooni puhastamisele, nende puhastamist nõutaval viisil ning nad võivad rikneda ja/või muutuda kasutamiskõlbmatuks ja/või eemalduda riideesemalt

Kuigi kasutame teenuse osutamisel parimat kättesaadavat tehnoloogiat, ei pruugi kõik plekid tootelt selle käigus eemalduda. Parima tulemuse saame, kui klient annab plekkide tekkimise asjaolude kohta tõest teavet. See on väga oluline!
Oluline on teada, et puhastamisele toodud riideese amortiseerub ka puhastamise käigus. Iga riideesemega tehtav toiming mõjutab seda, sellest tulenevalt võib toimuda värvitooni muutus, olenevalt kasutamisest võivad tekkida õmbluste rebendid,  võib kaotada kohevuse (mahulised katted, vatiini- ja sulejoped või   -mantlid). See oht suureneb iga pesuga. Tuues riideeseme puhastusse, on Klient teadlik sellistest mõjutustest ja arvestab nendega.
Riideeseme materjali eelneval puhastamisel ja töötlemisel tekkinud kahjustuste (plekieemaldus, puhastamine, triikimine, kuivatamine, pesemine) puhul ei ole võimalik kindlaks teha eelneva töötlemise ulatust, mahtu ja kasutatud aineid, mistõttu ei ole võimalik tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Riideese võib jääda puhastamata ja/või saada rikutud ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
Hoiatame, et teenuse osutamise käigus võivad tootel olevad lukud, lukuotsikud, nööbid, trukid ja teised aksessuaarid puruneda või kahjustuda. Nende puhul on teadmata nende amortisatsiooni aste, kasutatud materjali koostis, keskkond, milles need on viibinud, kasutamise tihedusest tingitud kulumisaste ja vanus. Seetõttu ei ole võimalik tagada nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste õiget reaktsiooni puhastamisele, nende puhastumist nõutaval viisil ning nad võivad saada rikutud ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks ja/või riideesemelt eemalduda. Toote tootja peab tagama, et tootele paigaldatud lisad kannatavad tootja poolt lubatud hoolduseks kasutatavat tehnoloogilist protsessi. Kui tootjapoolne garantii (2 aastat) on möödas, siis läheb risk üle toote omanikule.
Pesumaja ei vastuta taskusse unustatud esemete ja nendele või nende poolt tekitatud kahjustuste eest.

Alljärgnevad tooted antakse hooldusesse ainult kliendi enda vastutusel:

 1. Pruutkleidid
 2. Madratsikatted
 3. Padjad, tekid
 4. Kardinad (õhukesed, külgkardinad)
 5. Igat tüüpi vaibad
 6. Tooted, millel puuduvad tootjapoolne hooldusjuhis
 7. Iseteeninduse masinate kasutamine

 

Pesemisteenuse OÜ is not responsible for the following:

 • Forgotten items left in the pockets and the damage caused by them
 • Damage to the product if the manufacturer has provided incorrect maintenance instructions.

The laundry maintenance manual is The Bible. Without a maintenance manual, the owner will service the product at their own risk.

Please remove items, carpets and laundry from the plastic bag after the laundry, as they may leave residual moisture, which can cause mould.

Dry cleaning

Dry cleaning is a method in which a perchlorethylene solution is used instead of water for cleaning clothes and other textiles. This is called dry clean.

Keemilist pesu kasutatakse eelkõige mitmest erinevast materjalist valmistatud rõivaesemete (kostüümid, ülikonnad, mantlid jne) või muude analoogsete toodete puhastuseks. Toote tootja otsustab, millist tehnoloogiat võib toote hooldamisel kasutada, kui tootja on hooldusjuhendisse kirjutanud dry clean või märgid O, P, W, F – siis on tooteid soovitatav hooldada keemilise puhastuse tehnoloogiat kasutades. Lahusti ja sobivate abiainete koostoimes eemalduvad sellised plekid, mida vesipesu meetodil ei õnnestu eemaldada.

Dry cleaning involves the same hazards as water washing. Any maintenance wears the fabric and may reveal hidden or wear-related defects in the product. Product accessories may get damaged (zippers, buttons, additional decorations etc.). The occurrence of such defects is not related to the inefficiency of the washing technology, but rather the reasons mentioned above. The product may change colour, therefore we recommend to bring the whole set (hood, belt, etc.), as the color may change during maintenance and the use of the product as a whole may be visually disturbing.

Doing laundry

Doing laundry ehk vesipesu sobib voodipesu, tekkide, patjade, madratsikatete ja erinevate rõivaesemete hooldamiseks. Teadmiseks kliendile: iga hooldus on kangale kulu ja selle tulemusena võivad esile tulla toote varjatud või kulumisest tingitud defektid. Selliste defektide ilmnemine ei ole seotud pesemistehnoloogia rikkumisega, vaid eelpool nimetatud põhjustega. Selliseid defekte ilmneb kõige enam rõivaste külge paigaldatud aksessuaaridel (lisatud kaunistused, lukkude tilad, teisest materjalist äärised jne), samuti võib tekkida värvitooni muutus. Erandkorras võib tekkida ka õmbluste rebenemist. Vatiini- ja sulejopede ning -mantlite pesemisel peab arvestama, et iga pesuga kaotab toode oma kohevust. Seda põhjustab ka toote ekspluatatsiooni intensiivsus ja see, kuidas toodet on kasutatud ja hoitud.

We offer a washing service as a full solution, including:

 • Washing
 • Ironing
 • Assembly and packaging,
 • vajadusel ka täiendav plekkide eemaldamine või valgendamine.

 

This service is ordered additionally (special processing).

Note! Please do not leave the washed laundry in a plastic bag, as not all moisture may be removed during drying and this may cause mould.

Washing pillows, blankets and covers

Hinnakirjas toodud hind sisaldab toote tavahooldust. Nende toodete hooldamisel peab klient arvestama, et olenevalt kasutamise intensiivsusest ja toote valmistamisel kasutatud materjalidest, ei eemaldu kõik plekid. Soovides eritöötlust (valgendust), võib tootel esineda värvimuutust ja külge jääda eritöötlusainete spetsiifiline lõhn. Sellega peab klient arvestama. Eritöötluse eest peab klient lisaks tasuma 50-100% (olenevalt määrdumise astmest) tavahoolduse hinnast. Olenemata toote hooldusjuhisest, tuleb arvestada, et iga pesu põhjustab tootele kulumist, mille käigus võib  toodetel esineda rebenemisi (eriti patjadel), värvi muutust. Sellises olukorras on teenusepakkuja vastutus piiratud. Tekkide ja katete pesemisel peab klient arvestama, et toote mõõdud võivad väheneda, kuna see oleneb toote materjalide omadustest. Kui tootel puudub hooldusjuhis, siis peseb klient toodet enda vastutusel ja teenindaja selleks eraldi nõusolekut ei küsi.

Cleaning of work clothes

Cleaning of work clothes on oluline, sest riideid tuleb hooldada järjepidevalt, nii pikeneb riiete eluiga. Igapäevaselt kasutuses olevaid tööriideid tuleb puhastada vastavalt kasutusintensiivsusele, kuid mitte vähem kui kord nädalas. Sellega garanteeritakse tööriiete kandja mugavus, puhtus ning hea tervis. Tööriiete puhastus, olgu selleks jopede pesu või ülikondade puhastus, on tavapärasest pesupesemisest küllaltki erinev ja nõuab seetõttu professionaalset lähenemist. Tööriiete hooldamisel tuleb arvestada, et nende kasutamine on tunduvalt intensiivsem tavariietest ja sellest tulenevalt ei anna nende puhastamine alati loodetud tulemust. Mida sagedamini tööriideid puhastatakse, seda suurem tõenäosus on saada ootustele vastav tulemus.

Self-service laundry (laundromat)

Selvepesulas ehk iseteeninduspesumajas saate ise oma riideid pesta ja kuivatada. Klient on teadlik, et iseteeninduspesumaja kasutamine toimub enda vastutusel.  

Selvepesula masinatesse doseeritakse pesuained ja loputusvahendid automaatselt, enda vahendite kasutamine ei ole lubatud.

The washing machines have four washing programs (wash 65 ° C, 40 ° C, 30 ° C and gentle wash 30 ° C). In addition you can choose pre-wash, additional rinse and spin. Detergents are dispensed according to the washing programme. 

For drying you can use three different programs (60 °C, 50 °C or 35 °C) for a maximum duration of 1.5 hours.

Carpets and heavily soiled and furry clothes should not be washed in the laundromat, as washing them may damage the next customer's laundry. Instructions for using the machines are located above the machines. For questions, please contact customer service. 

To provide this service, we have:

Eight washing machines with a capacity of 8 kg and three dryers with a capacity of 17 kg at the Tartu branch.

Five washing machines with a capacity of 8 kg and five washing machines with a capacity of 5 kg at the Pärnu branch. In addition, two dryers with a capacity of 17 kg and five dryers with a capacity of 5 kg.

You can read newspapers and magazines in our lounge area while waiting.

Carpet cleaning and washing

Carpet cleaning and washing

Carpet cleaning tuleb teha vaipadele vähemalt kord aastas. Vaiba regulaarne puhastamine tagab vaibale pikaajalise eluea ja hea väljanägemise. Puhastame ka pehmepõhjalisi vaipu. Märgpesu eemaldab vaibalt mustuse, mida tolmuimeja ei suuda.

NB! We clean carpets only at the customer's own risk. Teenuse tellija võtab riski, et vaiba pesemisprotsessi käigus võivad tekkida kahjustused (rebenemine, kokku tõmbumine, värvi muutus või mõni muu ettenägematu kahjustus). Sellisel juhul on tegemist kas tootmise varjatud defektiga või ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustusega ja selle eest teenusepakkuja ei vastuta.

Carpets must be beaten before bringing in for cleaning.

The customer must take into account the following

Although we use the best available technology, not all stains may be removed from the product. We get the best results when you provide correct information about the circumstances of the formation of stains.

**It is important to understand that:**

 • It is not possible to remove all stains and unpleasant odours;
 • carpets may give colour;
 • hidden defects which may be difficult to detect on a soiled carpet upon receipt, such as slight traces of burns and other minor mechanical damage, may occur;
 • defects may occur due to previous cleaning or an attempt at cleaning;
 • stains on a cleaned carpet always stand out better than on a dirty carpet;
 • the carpet may be coloured from the wax of coloured candles;
 • mold stains may not come off;
 • the edges of the carpet may fray;
 • the white fringes of the carpets may remain grey or yellow, the fringes which have become brittle during operation may be removed;
 • carpets with glued base that require dry cleaning may come loose due to the removal of glue
 • or may shrink, the edges may curl;
 • the threads may be torn if they have been previously damaged during use;
 • the connecting threads of cotton carpets may break in the laundry if they become brittle during use.

Glue base, tufting, ruffled carpets

 • The glue base may be removed (especially the edges)
 • The carpet may lose its shape
 • The glue may continue to crumble even after cleaning
 • Braided ruffle yarns may begin to branch at the ends
 • It may not be possible to clean the carpet base in case of high-fringed carpets
 • Wool carpets may retain ridges due to the dissolution of the base glue when the stain is removed

Carpets with a rubber base

A rubber base that has become brittle during operation may break and be partially or completely removed

Yours sincerely,

KLIIN